Napište nám

Zákaznická linka je k dispozici od 7:00 do 16:00

Telefon:577 700 775

Doprava od 58,- Kč

Časté dotazy (FAQ)


Kalibrace    - soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami veličin udávaných měřidlem, nebo měřícím systémem, nebo hodnotami představovanými materializovanou (zhmotnělou, ztělesněnou) mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

Validace - zajištění zdokumentovatelných důkazů, které vykazují vysoký stupeň jistoty, že monitorovaný proces probíhá tak, jak je předpokládáno.

Etalon - ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřící systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky, nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Akreditace - oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti, jejichž rozsah je uveden v Osvědčení o akreditaci.

Akreditovaná kalibrace - kalibrace měřidel dle standartu normy ISO/IEC 17025:2005 v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci.

Procesní kalibrace - kalibrace měřidel prováděna nad rámec rozsahu akreditace (kalibrační list obsahuje všechny potřebné náležitosti, včetně návaznosti na státní etalonáž, ale není vystaven pod hlavičkou ČIA).

Základní rozdělení měřidel:    

  • etalony
  • pracovní měřidla stanovená
  • pracovní měřidla nestanovená
  • certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu, nebo stanoveného či pracovního měřidla.


Návaznost měřidel - zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.

Ověření stanoveného měřidla - potvrzuje se, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

Kalibrace pracovního měřidla - metrologické vlastnosti pracovního měřidla se porovnávají zpravidla s etalonem, popř. lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.